AVG privacy wet voor gegevens van klanten - Beauty by Leandra

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over ons
Privacyverklaring van Beauty by Leandra
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty by Leandra verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Beauty by Leandra, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty by Leandra verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Leandra Lassing
Sint Oedenrodeseweg 41
5681 PH Best
Kvknummer: 62623648
Leandra@Lassing.nl
+31621959159

Persoonsgegevens die zij verwerkt
Beauty by Leandra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gezondheidsgegevens
- Voor- en nafotos

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Beauty by Leandra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het monitoren van de voortgang van de behandeling
- Foto’s voor het gebruik op Social Media

Bewaartermijnen
Beauty by Leandra verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Beauty by Leandra
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Leandra@Lassing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty by Leandra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty by Leandra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty by Leandra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty by Leandra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leandra@Lassing.nl
Heeft u liever een printbare versie?
Neem gerust contact met ons op zodat wij uw deze toe kunnen mailen.



Regels van Beauty by Leandra
Afspraak afzeggen?
Indien u uw ingeboekte afspraak wilt afzeggen, kunt u dit kosteloos tot 24 uur van te voren annuleren.
Zegt u later dan 24 uur van te voren af, dan is de salon leeg en de tijd verloren.
Ik ben dan genoodzaakt de kosten van de ingeboekte behandeling in rekening te brengen.
(cadeau)bonnen/acties of aanbiedingen komen te vervallen.
Je kunt de afspraak annuleren door te bellen naar 0621959159 of een mail te sturen naar Leandra@Lassing.nl


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu